Sirt1 counteracts decrease in membrane phospholipid unsaturation and diastolic dysfunction during saturated fatty acid overload

Tsunehisa Yamamoto, Jin Endo, Masaharu Kataoka, Tomohiro Matsuhashi, Yoshinori Katsumata, Kohsuke Shirakawa, Naohiro Yoshida, Sarasa Isobe, Hidenori Moriyama, Shinichi Goto, Kaoru Yamashita, Takayo Ohto-Nakanishi, Hiroki Nakanishi, Yuta Shimanaka, Nozomu Kono, Ken Shinmura, Hiroyuki Arai, Keiichi Fukuda, Motoaki Sano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sirt1 counteracts decrease in membrane phospholipid unsaturation and diastolic dysfunction during saturated fatty acid overload'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences