SLCO4C1 transporter eliminates uremic toxins and attenuates hypertension and renal inflammation

Takafumi Toyohara, Takehiro Suzuki, Ryo Morimoto, Yasutoshi Akiyama, Tomokazu Souma, Hiromi O. Shiwaku, Yoichi Takeuchi, Eikan Mishima, Michiaki Abe, Masayuki Tanemoto, Satohiro Masuda, Hiroaki Kawano, Koji Maemura, Masaaki Nakayama, Hiroshi Sato, Tsuyoshi Mikkaichi, Hiroaki Yamaguchi, Shigefumi Fukui, Yoshihiro Fukumoto, Hiroaki ShimokawaKen Ichi Inui, Tetsuya Terasaki, Junichi Goto, Sadayoshi Ito, Takanori Hishinuma, Isabelle Rubera, Michel Tauc, Yoshiaki Fujii-Kuriyama, Hikaru Yabuuchi, Yoshinori Moriyama, Tomoyoshi Soga, Takaaki Abe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

105 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SLCO4C1 transporter eliminates uremic toxins and attenuates hypertension and renal inflammation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences