Sodium chloride promotes tissue inflammation via osmotic stimuli in subtotal-nephrectomized mice

Fumiko Sakata, Yasuhiko Ito, Masashi Mizuno, Akiho Sawai, Yasuhiro Suzuki, Takako Tomita, Mitsuhiro Tawada, Akio Tanaka, Akiyoshi Hirayama, Akihiro Sagara, Takashi Wada, Shoichi Maruyama, Tomoyoshi Soga, Seiichi Matsuo, Enyu Imai, Yoshifumi Takei

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sodium chloride promotes tissue inflammation via osmotic stimuli in subtotal-nephrectomized mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences