Special section on foundations of computer science

Takao Asano, Wei Chen, Akihiro Fujiwara, Hiro Ito, Shigeki Iwata, Yuichi Kaji, Masahiko Sakai, Yasubumi Sakakibara, Eiji Takimoto, Keisuke Tanaka, Seinosuke Toda, Tetsuro Nishino, Yasuhiko Takenaga

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Special section on foundations of computer science'. Together they form a unique fingerprint.