Standardized prevalence ratios for atrial fibrillation in adult dialysis patients in Japan

Masaki Ohsawa, Kozo Tanno, Tomonori Okamura, Yuki Yonekura, Karen Kato, Yosuke Fujishima, Wataru Obara, Takaya Abe, Kazuyoshi Itai, Kuniaki Ogasawara, Shinichi Omama, Tanvir Chowdhury Turin, Naomi Miyamatsu, Yasuhiro Ishibashi, Yoshihiro Morino, Tomonori Itoh, Toshiyuki Onoda, Toru Kuribayashi, Shinji Makita, Yuki YoshidaMotoyuki Nakamura, Fumitaka Tanaka, Mutsuko Ohta, Kiyomi Sakata, Akira Okayama

Research output: Contribution to journalShort survey

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Standardized prevalence ratios for atrial fibrillation in adult dialysis patients in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences