Strategic Outlook toward 2030: Japan's research for allergy and immunology – Secondary publication

Takeya Adachi, Keigo Kainuma, Koichiro Asano, Masayuki Amagai, Hiroyuki Arai, Ken J. Ishii, Komei Ito, Eiichi Uchio, Motohiro Ebisawa, Mitsuhiro Okano, Kenji Kabashima, Kenji Kondo, Satoshi Konno, Hidehisa Saeki, Mariko Sonobe, Mizuho Nagao, Nobuyuki Hizawa, Atsuki Fukushima, Shigeharu Fujieda, Kenji MatsumotoHideaki Morita, Kazuhiko Yamamoto, Akemi Yoshimoto, Mayumi Tamari

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Strategic Outlook toward 2030: Japan's research for allergy and immunology – Secondary publication'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences