Systematic molecular analyses of SHOX in Japanese patients with idiopathic short stature and Leri-Weill dyschondrosteosis

Hirohito Shima, Toshiaki Tanaka, Tsutomu Kamimaki, Sumito Dateki, Koji Muroya, Reiko Horikawa, Junko Kanno, Masanori Adachi, Yasuhiro Naiki, Hiroyuki Tanaka, Hiroyo Mabe, Hideaki Yagasaki, Shigeo Kure, Yoichi Matsubara, Toshihiro Tajima, Kenichi Kashimada, Tomohiro Ishii, Yumi Asakura, Ikuma Fujiwara, Shun SonedaKeisuke Nagasaki, Takashi Hamajima, Susumu Kanzaki, Tomoko Jinno, Tsutomu Ogata, Maki Fukami

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Systematic molecular analyses of SHOX in Japanese patients with idiopathic short stature and Leri-Weill dyschondrosteosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences