The clinical features and prognosis of mumps-associated hearing loss: a retrospective, multi-institutional investigation in Japan

Shinya Morita, Keishi Fujiwara, Atsushi Fukuda, Satoshi Fukuda, Shin Ya Nishio, Ryosuke Kitoh, Naohito Hato, Tetsuo Ikezono, Kotaro Ishikawa, Kimitaka Kaga, Atsushi Matsubara, Tatsuo Matsunaga, Takaaki Murata, Yasushi Naito, Kazunori Nishizaki, Kaoru Ogawa, Hajime Sano, Hiroaki Sato, Michihiko Sone, Mikio SuzukiHaruo Takahashi, Tetsuya Tono, Hiroshi Yamashita, Tatsuya Yamasoba, Shin Ichi Usami

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The clinical features and prognosis of mumps-associated hearing loss: a retrospective, multi-institutional investigation in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences