The clinical relevance of the miR-197/CKS1B/STAT3-mediated PD-L1 network in chemoresistant non-small-cell lung cancer

Yu Fujita, Shigehiro Yagishita, Keitaro Hagiwara, Yusuke Yoshioka, Nobuyoshi Kosaka, Fumitaka Takeshita, Tomohiro Fujiwara, Koji Tsuta, Hiroshi Nokihara, Tomohide Tamura, Hisao Asamura, Makoto Kawaishi, Kazuyoshi Kuwano, Takahiro Ochiya

Research output: Contribution to journalArticle

136 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The clinical relevance of the miR-197/CKS1B/STAT3-mediated PD-L1 network in chemoresistant non-small-cell lung cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences