The features of dry eye disease in a Japanese elderly population

Miki Uchino, Murat Dogru, Yukiko Yagi, Eiki Goto, Masao Tomita, Takashi Kon, Megumi Saiki, Yukihiro Matsumoto, Yuichi Uchino, Norihiko Yokoi, Shigeru Kinoshita, Kazuo Tsubota

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

123 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The features of dry eye disease in a Japanese elderly population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences