The histidine transporter SLC15A4 coordinates mTOR-dependent inflammatory responses and pathogenic antibody production

Toshihiko Kobayashi, Shiho Shimabukuro-Demoto, Reiko Yoshida-Sugitani, Kaori Furuyama-Tanaka, Hitomi Karyu, Yuki Sugiura, Yukiko Shimizu, Toshiaki Hosaka, Motohito Goto, Norihiro Kato, Tadashi Okamura, Makoto Suematsu, Shigeyuki Yokoyama, Noriko Toyama-Sorimachi

Research output: Contribution to journalArticle

57 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The histidine transporter SLC15A4 coordinates mTOR-dependent inflammatory responses and pathogenic antibody production'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences