The impact of serum trans fatty acids concentration on plaque vulnerability in patients with coronary artery disease: Assessment via optical coherence tomography

Yoshinori Nagasawa, Toshiro Shinke, Ryuji Toh, Tatsuro Ishida, Hiromasa Otake, Tomofumi Takaya, Daisuke Sugiyama, Takayosi Toba, Masaru Kuroda, Hachidai Takahashi, Daisuke Terashita, Natsuko Tahara, Yuto Shinkura, Kenzo Uzu, Daiji Kashiwagi, Koji Kuroda, Yuichiro Nagano, Hiroyuki Yamamoto, Kenichi Yanaka, Yoshiro TsukiyamaKen ichi Hirata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The impact of serum trans fatty acids concentration on plaque vulnerability in patients with coronary artery disease: Assessment via optical coherence tomography'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences