The role of contrast-enhanced high resolution MRI in the surgical planning of breast cancer

Hideko Hiramatsu, Kohji Enomoto, Tadashi Ikeda, Makio Mukai, Junji Furukawa, Kiyoshi Kikuchi, Koichi Oshio, Nobuyoshi Hiraoka, Masaki Kitajima, Kyoichi Hiramatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The role of contrast-enhanced high resolution MRI in the surgical planning of breast cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences