The survey for anti-emetic guideline by using questioner

Toshiaki Saeki, Kazuo Tamura, Keisuke Aiba, Kenjiro Aogi, Keiko Lino, Chiyo Imamura, Kenji Eguchi, Kenji Okita, Yoshikazu Kagami, Ryuhei Tanaka, Kazuhiko Nakagawa, Hirofumi Fujii, Narikazu Boku, Kazuo Matsuura, Makoto Wada, Tatsuo Akechi, Yuichi Kakudo, Yong Il Kim, Hide Nori Sasaki, Yasuo ShimaMasayuki Takeda, Eijiro Nagasaki, Toshihiko Nishidate, Mitsue Saito, Yukino Ashikaga, Yusuke Tanigawara, Koichi Hirata, Chikashi Ishioka, Masahiko Nishiyama

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The survey for anti-emetic guideline by using questioner'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences