Thoracic impedance as a therapeutic marker of acute decompensated heart failure

Yoshiyasu Aizawa, Seiji Takatsuki, Shin Kashimura, Yoshinori Katsumata, Takahiko Nishiyama, Takehiro Kimura, Nobuhiro Nishiyama, Yoko Tanimoto, Kojiro Tanimoto, Yukiko Fukuda, Toshiaki Sato, Satoshi Ogawa, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Thoracic impedance as a therapeutic marker of acute decompensated heart failure'. Together they form a unique fingerprint.