Three-dimensional imaging and mapping of the right and left phrenic nerves: Relevance to interventional cardiovascular therapy

Kotaro Fukumoto, Seiji Takatsuki, Masahiro Jinzaki, Minoru Yamada, Kojiro Tanimoto, Nobuhiro Nishiyama, Yoshiyasu Aizawa, Yoko Hagiwara, Yukiko Fukuda, Takehiro Kimura, Shunichiro Miyoshi, Sachio Kuribayashi, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Three-dimensional imaging and mapping of the right and left phrenic nerves: Relevance to interventional cardiovascular therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences