Thyroid lobectomy for papillary thyroid cancer: Long-term follow-up study of 1,088 cases

Kenichi Matsuzu, Kiminori Sugino, Katsuhiko Masudo, Mitsuji Nagahama, Wataru Kitagawa, Hiroshi Shibuya, Keiko Ohkuwa, Takashi Uruno, Akifumi Suzuki, Syunsuke Magoshi, Junko Akaishi, Chie Masaki, Michikazu Kawano, Nobuyasu Suganuma, Yasushi Rino, Munetaka Masuda, Kaori Kameyama, Hiroshi Takami, Koichi Ito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

158 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Thyroid lobectomy for papillary thyroid cancer: Long-term follow-up study of 1,088 cases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences