Total Synthesis of Clavilactones

Ken Ichi Takao, Kento Mori, Kenya Kasuga, Ryuki Nanamiya, Ayumi Namba, Yuuki Fukushima, Ryuichi Nemoto, Takuma Mogi, Hiroyuki Yasui, Akihiro Ogura, Keisuke Yoshida, Kin Ichi Tadano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Total Synthesis of Clavilactones'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds