Treatment outcome of children with acute lymphoblastic leukemia: the Tokyo Children’s Cancer Study Group (TCCSG) Study L04-16

Hiroyuki Takahashi, Ryosuke Kajiwara, Motohiro Kato, Daisuke Hasegawa, Daisuke Tomizawa, Yasushi Noguchi, Kazutoshi Koike, Daisuke Toyama, Hiromasa Yabe, Michiko Kajiwara, Junya Fujimura, Manabu Sotomatsu, Setsuo Ota, Miho Maeda, Hiroaki Goto, Yoko Kato, Tetsuya Mori, Takeshi Inukai, Hiroyuki Shimada, Keitaro FukushimaChitose Ogawa, Atsushi Makimoto, Takashi Fukushima, Kentaro Ohki, Katsuyoshi Koh, Nobutaka Kiyokawa, Atsushi Manabe, Akira Ohara

Research output: Contribution to journalArticle

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Treatment outcome of children with acute lymphoblastic leukemia: the Tokyo Children’s Cancer Study Group (TCCSG) Study L04-16'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences