Usefulness of procalcitonin serum level for the discrimination of severe sepsis from sepsis: A multicenter prospective study

Shigeatsu Endo, Naoki Aikawa, Seitaro Fujishima, Isao Sekine, Kazuhiro Kogawa, Yasuhiro Yamamoto, Shigeki Kushimoto, Hidekazu Yukioka, Noboru Kato, Kyoichi Totsuka, Ken Kikuchi, Toshiaki Ikeda, Kazumi Ikeda, Hiroyuki Yamada, Kazuaki Harada, Shinji Satomura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

54 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Usefulness of procalcitonin serum level for the discrimination of severe sepsis from sepsis: A multicenter prospective study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences