Variants of C-C motif chemokine 22 (CCL22) are associated with susceptibility to atopic dermatitis: Case-control studies

Tomomitsu Hirota, Hidehisa Saeki, Kaori Tomita, Shota Tanaka, Kouji Ebe, Masafumi Sakashita, Takechiyo Yamada, Shigeharu Fujieda, Akihiko Miyatake, Satoru Doi, Tadao Enomoto, Nobuyuki Hizawa, Tohru Sakamoto, Hironori Masuko, Takashi Sasaki, Tamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi Takeuchi, Masutaka FurueEmiko Noguchi, Naoyuki Kamatani, Yusuke Nakamura, Michiaki Kubo, Mayumi Tamari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Variants of C-C motif chemokine 22 (CCL22) are associated with susceptibility to atopic dermatitis: Case-control studies'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences