A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan

Satoshi Nishiwaki, Koichi Miyamura, Yoshinobu Kanda, Minoko Takanashi, Naoyuki Uchida, Takahiro Fukuda, Kazuhiro Ikegame, Kazuteru Ohashi, Tetsuya Eto, Yukiyasu Ozawa, Souichi Shiratori, Koji Iwato, Ken ichi Matsuoka, Michihiro Hidaka, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Yoshihisa Kodera, Shinichiro Okamoto

研究成果: Letter査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)657-660
ページ数4
ジャーナルBone Marrow Transplantation
55
3
DOI
出版ステータスPublished - 2020 3月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 血液学
  • 移植

引用スタイル