A curriculum for the board certified nephrologist (pediatric medicine)

Hirokazu Imai, Toshiaki Monkawa, Koichi Nakanishi, Shoji Kagami, Michio Nagata, Motoshi Hattori, Hiroshi Hataya, Yukihiko Kawasaki, Yoshitsugu Kaku, Shuji Kondo, Hiroshi Saito, Koichi Kamei, Satoko Tsuchida, Yoshimitsu Goto

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)1348-1390
ページ数43
ジャーナルJapanese Journal of Nephrology
55
8
出版ステータスPublished - 2013
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 腎臓病学

引用スタイル