A pharmacokinetic and clinical evaluation of ceftazidime in neonates and premature infants

Ryochi Fujii, Shintaro Hashira, Osamu Arimasu, Kozo Fujita, Ko ichi Murono, Hiroshi Sakata, Hitoshi Kakehashi, Toshiaki Oka, Masato Kaeriyama, Hajime Yoshioka, Shizuo Maruyama, Nobutaka Sanae, Fumie Inyaku, Yoshitake Sato, Satoshi Iwata, Hiroyuki Shiro, Yutaka Kusumoto, Tadao Oikawa, Mitsuru Osano, Keisuke SunakawaSusumu Nakazawa, Hajime Sato, Hidejiro Chikaoka, Kenji Niino, Yoshikiyo Toyonaga, Hironori Nakamura, Morimasa Sugita, Ken ichi Kawamura, Kiwamu Seo, Makoto Hori, Naoichi Iwai, Motohiro Shibata, Fumiko Mizoguchi, Haruhi Nakamura, Michihiro Katayama, Yoichi Taneda, Kazuyo Inokuma, Tadafumi Nishimura, Toshio Takashima, Kazuo Tabuki, Tsunekazu Haruta, Kan etsu Ohkura, Shigekazu Kuroki, Hatsumi Yamamoto, Mieko Yoshioka, Yutaka Kobayashi, Takashi Motohiro, Kōichi Tanaka, Tatsuhiko Koga, Yasushi Shimada, Shobun Tomita, Yasutaka Sakata, Tamotsu Fujimoto, Naoki Kuda, Koji Ishimoto, Kaoru Tominaga, Fumio Yamashita, Nobuhiko Takajo, Nobuo Hashimoto, Takuji Fujisawa, Shohei Kinoshita, Mitsuo Nakano, Shoichi Imai, Kiyotaka Nagayama, Yushiro Yamashita, Nobuo Tanaka, Suguru Takeishi, Yutaka Ishikawa, Koji Matsumoto, Hisaaki Araki, Yoshimi Tanaka, Takeshi Yuasa, Takeo Hashimoto, Teiji Akagi, Yasunao Kuroiwa, Noboru Sato, Hisaaki Kabatake, Kimiko Hara, Toshihiro Nishimi, Kozo Sakaguchi, Fujiko Hirose, Yoshiyuki Kimura, Miwako Tsunosue, Seiichi Fukuda, Hirofumi Nakajima, Hiroshi Matsuo, Masafumi Aramaki, Junko Kajiyama, Kyoko Shibao, Mizuho Horikawa, Yuji Yamashita, Jiro Yura, Yasuhiro Kamiya, Nobuatsu Tsuruga, Takashi Hashimoto, Hiroshi Narita, Yoshimi Akamo

研究成果: Article査読

2 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「A pharmacokinetic and clinical evaluation of ceftazidime in neonates and premature infants」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences