Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody

Terukatsu Arima, Hideo Nagashima, Kunihiko Ishitani, Ichiro Urushizaki, Mikio Zeniya, Hiroshi Takahashi, Yoshio Aizawa, Kiyoshi Ishihara, Fumihiro Ichida, Yasuhiro Mizoguchi, Takeyuki Monna, Masahiko Adachi, Yasuro Yamamoto, Akitaka Nonomura, Mikio Tanino, Yasuhiro Kato, Kenichi Kobayasm, Shinichi Kakumu, Ryo Hotta, Tetsuo ShingamiShuji Hasimoto, Hiroshi Nakano, Tomoyoshi Sugiyama, Takashi Yokota, Masahiro Fujii, Hirohiko Abe, Atsushi Toyonaga, Koro Sakoda, Takuro Kawada, Yasuhiko Kawade, Yasutoshi Muto, Akira Okada, Shinkichi Kamata, Teisuke Kamata, Kenzo Kobayashi, Yoshinori Inagaki, Teruaki Aoki, Kenichi Takayasu, Hirotaka Musha, Takero Yoshida, Kiyoshi Inokuchi, Yasuo Idezuki, Jiroichi Ono, Koro Sakoda, Yasuhiro Takase, Takao Sakita, Shoichi Kusano, Sumio Matama, Joe Ariyama, Kunio Kimura, Masao Ohto, Masanori Hirao, Takashi Kobayashi, Masaki Kitajima, Satoru Sohma, Mitsugi Sugiyama, Shuji Tsuchiya, Toshiro Konishi, Yuji Maruyama, Yoshito Ohshita, Shigemi Ariyama, K. Harada, K. Mizushima, Hiroaki Suzuki, Yutaka Watanabe, Takashi Ikeda, Akio Shirane, Yasumasa Baba, Takeshi Ninomiya, Tozo Hosoi, Tsutomu Hamada, Yoshinori Sugino, Kenji Kumakura, Hiroto Nishimata, Toshiaki Misono, Masaharu Tatsuta, Shigeru Okuda, Misao Yoshida, Mitsuo Endo, Yasuhiro Nakashima, Yoshifumi Kodama, Hiroshi Tanimura, Yorinori Hikasa, Harutaka Itaya, Morimichi Fukuda, Kiyoshi Inoue, Akio Mori, Yasutsugu Bandai, Masatoshi Makuuchi, Kozo Tamai, Kazuya Ueno, Tohru Ishikawa, Hiroshi Ashida, Seikoh Shimaguchi, Joe Ariyama, Masao Yoshii, Kanji Torizuka, Yukihiro Tsuchiya, Masao Ohto, Munemasa Ryu, Hiroshi Sato, Yasuo Naito, Eizo Kimoto

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)399-424
ページ数26
ジャーナルGastroenterologia Japonica
16
4
DOI
出版ステータスPublished - 1981 8月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 消化器病学

引用スタイル