Case of isolated epidermolytic acanthoma: Genetic and immunohistochemical analysis

Takeya Adachi, Keiji Tanese, Takeshi Ouchi, Satomi Igawa, Hajime Nakano, Akira Ishiko

研究成果: Letter

2 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)974-975
ページ数2
ジャーナルJournal of Dermatology
43
発行部数8
DOI
出版物ステータスPublished - 2016 8 1

ASJC Scopus subject areas

  • Dermatology

これを引用