Clinical practice guideline for dedicated breast PET

Makoto Hosono, Tsuneo Saga, Kengo Ito, Shinichiro Kumita, Masayuki Sasaki, Michio Senda, Jun Hatazawa, Hiroshi Watanabe, Hiroshi Ito, Shinichi Kanaya, Yuichi Kimura, Hideo Saji, Seishi Jinnouchi, Hiroyoshi Fukukita, Koji Murakami, Seigo Kinuya, Junichi Yamazaki, Mayuki Uchiyama, Koichi Uno, Katsuhiko KatoTsuyoshi Kawano, Kazuo Kubota, Takashi Togawa, Norinari Honda, Hirotaka Maruno, Mana Yoshimura, Masami Kawamoto, Yukihiko Ozawa

研究成果: Article査読

10 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)597-602
ページ数6
ジャーナルAnnals of Nuclear Medicine
28
6
DOI
出版ステータスPublished - 2014 7月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 放射線学、核医学およびイメージング

引用スタイル