Coexistence of two distinct fascinating cardiovascular disorders: Heterotaxy syndrome with left ventricular non-compaction and vasospastic angina

Toru Egashira, Shinsuke Yuasa, Mai Kimura, Mitsuaki Sawano, Atsushi Anzai, Kentaro Hayashida, Akio Kawamura, Takehiro Kimura, Nobuhiro Nishiyama, Yoshiyasu Aizawa, Seiji Takatsuki, Hikaru Tsuruta, Mitsushige Murata, Yoshitake Yamada, Takashi Kohno, Yuichiro Maekawa, Motoaki Sano, Kenjiro Kosaki, Keiichi Fukuda

研究成果: Article査読

3 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)e54-e56
ジャーナルInternational Journal of Cardiology
174
2
DOI
出版ステータスPublished - 2014 6 15

ASJC Scopus subject areas

  • 循環器および心血管医学

引用スタイル