Comparison between working day and holiday acute coronary syndrome presentation (International Journal of Cardiology (2011) 153, 1, (85-87))

Satoshi Mogi, Shun Kohsaka, Hiroaki Miyata, Akio Kawamura, Shigetaka Noma, Masahiro Suzuki, Takashi Koyama, Shiro Ishikawa, Yukihiko Momiyama, Susumu Nakagawa, Koichiro Sueyoshi, Shunsuke Takagi, Toshiyuki Takahashi, Shinichi Takamoto, Satoshi Ogawa, Yuji Sato, Keiichi Fukuda

研究成果: Comment/debate査読

フィンガープリント

「Comparison between working day and holiday acute coronary syndrome presentation (International Journal of Cardiology (2011) 153, 1, (85-87))」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。