Diagnostic value of portable electrocardiogram (Cardiophone) in patients complaining of palpitation

Yoshiyasu Aizawa, Seiji Takatsuki, Yuko Suenaga, Takehiro Kimura, Nobuhiro Nishiyama, Kotaro Fukumoto, Yoko Tanimoto, Kojiro Tanimoto, Shun Kohsaka, Yukiko Fukuda, Mitsushige Murata, Shunichiro Miyoshi, Toshiaki Sato, Shiro Iwanaga, Satoshi Ogawa, Keiichi Fukuda

研究成果: Article査読

3 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「Diagnostic value of portable electrocardiogram (Cardiophone) in patients complaining of palpitation」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。