Drug free REmission/low disease activity after cessation of tocilizumab (Actemra) Monotherapy (DREAM) study

Norihiro Nishimoto, Koichi Amano, Yasuhiko Hirabayashi, Takahiko Horiuchi, Tomonori Ishii, Mitsuhiro Iwahashi, Masahiro Iwamoto, Hitoshi Kohsaka, Masakazu Kondo, Tsukasa Matsubara, Toshihide Mimura, Hisaaki Miyahara, Shuji Ohta, Yukihiko Saeki, Kazuyoshi Saito, Hajime Sano, Kiyoshi Takasugi, Tsutomu Takeuchi, Shigeto Tohma, Tomomi TsuruYukitaka Ueki, Jiro Yamana, Jun Hashimoto, Takaji Matsutani, Miho Murakami, Nobuhiro Takagi

研究成果: Article

77 引用 (Scopus)

フィンガープリント Drug free REmission/low disease activity after cessation of tocilizumab (Actemra) Monotherapy (DREAM) study' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences