Guidance for diagnosing autoimmune pancreatitis with biopsy tissues

Kenji Notohara, Terumi Kamisawa, Noriyoshi Fukushima, Toru Furukawa, Takuma Tajiri, Hiroshi Yamaguchi, Shinichi Aishima, Yuki Fukumura, Kenichi Hirabayashi, Eisuke Iwasaki, Atsushi Kanno, Satomi Kasashima, Atsuhiro Kawashima, Motohiro Kojima, Kensuke Kubota, Yasuhiro Kuraishi, Tomoko Mitsuhashi, Yoshiki Naito, Itaru Naitoh, Hiroshi NakaseTakayoshi Nishino, Nobuyuki Ohike, Junichi Sakagami, Kyoko Shimizu, Masahiro Shiokawa, Takeshi Uehara, Tsukasa Ikeura, Shigeyuki Kawa, Kazuichi Okazaki

研究成果: Review article査読

4 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「Guidance for diagnosing autoimmune pancreatitis with biopsy tissues」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences