Guidelines for treatment of renal injury during cancer chemotherapy 2016

Shigeo Horie, Mototsugu Oya, Masaomi Nangaku, Yoshinari Yasuda, Yasuhiro Komatsu, Motoko Yanagita, Yuko Kitagawa, Hiroyuki Kuwano, Hiroyuki Nishiyama, Chikashi Ishioka, Hiromasa Takaishi, Hideki Shimodaira, Akira Mogi, Yuichi Ando, Koji Matsumoto, Daisuke Kadowaki, Satoru Muto

研究成果: Review article査読

23 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)210-244
ページ数35
ジャーナルClinical and experimental nephrology
22
1
DOI
出版ステータスPublished - 2018 2 1

ASJC Scopus subject areas

  • Physiology
  • Nephrology
  • Physiology (medical)

引用スタイル