Low diversity of gut microbiota in the early phase of post-bone marrow transplantation increases the risk of chronic graft-versus-host disease

Tatsuya Konishi, Shinsuke Kusakabe, Akihisa Hino, Kyoko Inamoto, Kota Yoshifuji, Yuko Kiridoshi, Kozue Takeshita, Satoshi Sasajima, Takashi Toya, Aiko Igarashi, Yuho Najima, Takeshi Kobayashi, Noriko Doki, Daisuke Motooka, Shota Nakamura, Masahiro Suyama, Wataru Suda, Atsushi Shiota, Koji Atarashi, Masahira HattoriKenya Honda, Takafumi Yokota, Kazuteru Ohashi, Hirohiko Shibayama, Kentaro Fukushima, Kazuhiko Kakihana

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナルBone Marrow Transplantation
DOI
出版ステータスAccepted/In press - 2021

ASJC Scopus subject areas

  • Hematology
  • Transplantation

引用スタイル