Multidisciplinary approach to the treatment of cardiac AA amyloidosis and aortic stenosis due to Castleman's disease: A hybrid therapy with tocilizumab and aortic valve replacement

Kosuke Shirakawa, Toru Egashira, Masaki Ieda, Shinji Kawaguchi, Kazuma Okamoto, Mikihiko Kudou, Kenji Yokoyama, Hikaru Tsuruta, Mitsushige Murata, Shuji Mikami, Atsushi Anzai, Kentaro Hayashida, Takashi Kono, Yuichiro Maekawa, Motoaki Sano, Ryohei Yozu, Keiichi Fukuda

研究成果: Article査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)e9-e11
ジャーナルInternational Journal of Cardiology
173
2
DOI
出版ステータスPublished - 2014 5月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 循環器および心血管医学

引用スタイル