Percutaneous occlusion of patent ductus arteriosus for an elderly patient with refractory congestive heart failure

Satoshi Shoji, Hideaki Kanazawa, Ryo Yanagisawa, Makoto Tanaka, Ryoma Fukuoka, Keitaro Akita, Mai Kimura, Takahide Arai, Takashi Kawakami, Kentaro Hayashida, Shinsuke Yuasa, Hikaru Tsuruta, Yuji Itabashi, Mitsushige Murata, Takahiko Nishiyama, Takashi Kono, Yuichiro Maekawa, Keiichi Fukuda

研究成果: Short survey査読

フィンガープリント

「Percutaneous occlusion of patent ductus arteriosus for an elderly patient with refractory congestive heart failure」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。