Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field

Ryochi Fujii, Hajime Yoshioka, Kouzou Fujita, Hiroshi Sakata, Hitoshi Nire, Kenichi Iseki, Kouichi Murono, Yoji Takahashi, Yoshinori Wagatsuma, Naoki Fukushima, Aiko Takase, Akashi Ishikawa, Satoshi Takahashi, Shunzo Chiba, Shuji Nakata, Masaru Yokoyama, Yuichi Sato, Kyoichi Kawauchi, Yukinao Takebe, Tokutake TsushimaTokuhisa Asuka, Tadaatsu Okamoto, Yoshimasa Sudou, Akira Watanabe, Masahiro Kibayashi, Noriko Katsushima, Michiyo Sakamoto, Toshiaki Abe, Takeshi Tajima, Itaru Terashima, Hidenori Meguro, Susumu Nakazawa, Hajime Sato, Akira Narita, Shinichi Nakazawa, Hiroyuki Suzuki, Kimiko Matsumoto, Yoshiko Nakanishi, Kenji Niinou, Haruo Ichihashi, Kenichi Mikuni, Yasuko Ishikawa, Shintaro Takahashi, Hiroshi Hirosawa, Teruo Honda, Koji Takekuma, Kazumitsu Tsuyuki, Makoto Hori, Yoshikiyo Toyonaga, Morimasa Sugita, Keisuke Sunakawa, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Satoh, Eei Hachimori, Kazuyoshi Kaneda, Masahiro Fujita, Tatsuhiko Shinozaki, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Youichi Taneda, Mitsunobu Miyazu, Keiko Kasai, Yumi Watanabe, Kuniyoshi Kuno, Yoshikuni Nakao, Yoshihiro Andoh, Osamu Kltoh, Hidetoshi Takeuchi, Fumio Hayakawa, Akimasa Ogawa, Kazue Tomita, Hideo Andoh, Yoichi Takimoto, Tadafumi Nishimura, Shigeyuki Aoki, Kazuo Tabuki, Michio Takagi, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Shigekazu Kuroki, Kan Etsu Okura, Noriko Yoshida, Takashi Motohiro, Shoichi Handa, Shuji Yamada, Shinichiro Oki, Naoki Tsumura, Yoichiro Yoshinaga, Masafumi Aramaki, Yasushi Shimada, Akira Kawakami, Tatsuhiko Koga, Yasutaka Sakata, Fumio Yamashita, Nobuhiko Takajyo, Masayuki Ninomiya, Hiroko Sakuma, Koji Matsumoto, Shoichi Imai, Koichi Tanaka, Yoshinori Matsukuma, Hisaaki Araki, Yoshihiko Murakami, Amiko Goto, Yasuyuki Tokunaga, Hirotaka Seki, Yoko Tanaka, Toshihiro Nlshimi, Yutaka Ishikawa, Klyotaka Nagayama, Chikai Yasuoka, Masao Hayashi, Shuichi Aramaki, Shizuo Shindo, Takashi Shimizu, Mihoko Yukitake, Hironori Komori, Jyunichi Yamamura, Yuji Yamashita, Eiji Kato, Ken Yuge, Eiichiro Ono, Yutaka Harada, Koji Ishimoto, Hiroko Harada, Keiko Oda, Tohru Nishiyama, Ikuyo Yamaguchi, Hidefumi Nakamura, Rikako Iwanaga, Ryoichi Yamakawa, Hirokazu Sasaki, Naoki Kuda, Kaoru Kubota, Tatsuo Koga, Kaoru Tominaga

研究成果: Article査読

9 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)1168-1191
ページ数24
ジャーナルthe japanese journal of antibiotics
44
10
DOI
出版ステータスPublished - 1991 1月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 微生物学(医療)
  • 薬理学(医学)
  • 感染症

引用スタイル