Proposal of remission criteria for IgA nephropathy

Seiichi Matsuo, Tetsuya Kawamura, Yusuke Suzuki, Kensuke Joh, Yasuhiko Tomino, Satoshi Horikoshi, Tomoya Nishino, Norishige Yoshikawa, Motoshi Hattori, Kenjiro Kimura, Takashi Yasuda, Sayuri Shirai, Takanori Shibata, Mitsuhiro Yoshimura, Yasunori Utsunomiya, Masayuki Endoh, Nahoko Sakamoto, Masato Matsushima, Yoichi Miyazaki, Yoshinari YasudaTakashi Yokoo, Shoji Kagami, Hiroshi Hataya, Hitoshi Suzuki, Keiichi Matsuzaki, Shunya Uchida, Takafumi Ito, Akira Shimizu, Ritsuko Katafuchi, Satoshi Hisano, Akinori Hashiguchi

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)1249-1254
ページ数6
ジャーナルJapanese Journal of Nephrology
55
7
出版ステータスPublished - 2013
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 腎臓病学

引用スタイル