Research group report: The clinical trial on the effectiveness of multiple fractions per day irradiation

Yuzo Kikuchi, Hiroshi Nishijima, Midori Kita, Nobuyuki Hamajima, Masato Hareyama, Kenji Nemoto, Kunio Sakai, Hisao Itoh, Kazuo Hatano, Tadashi Sugawara, Hiroshi Ikeda, Kumiko Karasawa, Naoyuki Shigematsu, Takehito Sasaki, Masahiko Oguchi, Youshiyuki Itoh, Yasumasa Nishimura, Yutaka Hirokaw, Hiromi Terashima, Hiroshi YoshidaYoshio Tamaki

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)389-393
ページ数5
ジャーナルJournal of JASTRO
12
4
DOI
出版ステータスPublished - 2000 1月

ASJC Scopus subject areas

  • 放射線学、核医学およびイメージング
  • 腫瘍学

引用スタイル