Site-level progression of periodontal disease during a follow-up period

Yoshiaki Nomura, Toshiya Morozumi, Taneaki Nakagawa, Tsutomu Sugaya, Masamitsu Kawanami, Fumihiko Suzuki, Keiso Takahashi, Yuzo Abe, Soh Sato, Asako Makino-Oi, Atsushi Saito, Satomi Takano, Masato Minabe, Yohei Nakayama, Yorimasa Ogata, Hiroaki Kobayashi, Yuichi Izumi, Naoyuki Sugano, Koichi Ito, Satoshi SekinoYukihiro Numabe, Chie Fukaya, Nobuo Yoshinari, Mitsuo Fukuda, Toshihide Noguchi, Tomoo Kono, Makoto Umeda, Osamu Fujise, Fusanori Nishimura, Atsutoshi Yoshimura, Yoshitaka Hara, Toshiaki Nakamura, Kazuyuki Noguchi, Erika Kakuta, Nobuhiro Hanada, Shogo Takashiba, Yasuharu Amitani, Hiromasa Yoshie

研究成果: Article査読

12 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「Site-level progression of periodontal disease during a follow-up period」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds