Stride length of elderly patients with lumbar spinal stenosis: Multi-center study using the Two-Step test

Nobuyuki Fujita, Aiko Sakurai, Azusa Miyamoto, Takehiro Michikawa, Yohei Otaka, Satoshi Suzuki, Osahiko Tsuji, Narihito Nagoshi, Eijiro Okada, Mitsuru Yagi, Takashi Tsuji, Hitoshi Kono, Ken Ishii, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Kota Watanabe

研究成果: Article

3 引用 (Scopus)

フィンガープリント Stride length of elderly patients with lumbar spinal stenosis: Multi-center study using the Two-Step test' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences