The Japanese Society of Hypertension guidelines for the management of hypertension (JSH 2014)

Kazuaki Shimamoto, Katsuyuki Ando, Toshiro Fujita, Naoyuki Hasebe, Jitsuo Higaki, Masatsugu Horiuchi, Yutaka Imai, Tsutomu Imaizumi, Toshihiko Ishimitsu, Masaaki Ito, Sadayoshi Ito, Hiroshi Itoh, Hiroshi Iwao, Hisashi Kai, Kazuomi Kario, Naok Kashihara, Yuhei Kawano, Shokei Kim-Mitsuyama, Genjiro Kimura, Katsuhiko KoharaIssei Komuro, Hiroo Kumagai, Hideo Matsuura, Katsuyuki Miura, Ryuichi Morishita, Mitsuhide Naruse, Koichi Node, Yusuke Ohya, Hiromi Rakugi, Ikuo Saito, Shigeyuki Saitoh, Kazuyuki Shimada, Tatsuo Shimosawa, Hiromichi Suzuki, Kouichi Tamura, Norio Tanahashi, Takuya Tsuchihashi, Makoto Uchiyama, Shinichiro Ueda, Satoshi Umemura

研究成果: Review article査読

846 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)253-390
ページ数138
ジャーナルHypertension Research
37
4
DOI
出版ステータスPublished - 2014 4月

ASJC Scopus subject areas

  • 内科学
  • 生理学
  • 循環器および心血管医学

引用スタイル