Trans-omic analysis reveals obesity-associated dysregulation of inter-organ metabolic cycles between the liver and skeletal muscle

Riku Egami, Toshiya Kokaji, Atsushi Hatano, Katsuyuki Yugi, Miki Eto, Keigo Morita, Satoshi Ohno, Masashi Fujii, Ken ichi Hironaka, Saori Uematsu, Akira Terakawa, Yunfan Bai, Yifei Pan, Takaho Tsuchiya, Haruka Ozaki, Hiroshi Inoue, Shinsuke Uda, Hiroyuki Kubota, Yutaka Suzuki, Masaki MatsumotoKeiichi I. Nakayama, Akiyoshi Hirayama, Tomoyoshi Soga, Shinya Kuroda

研究成果: Article査読

フィンガープリント

「Trans-omic analysis reveals obesity-associated dysregulation of inter-organ metabolic cycles between the liver and skeletal muscle」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Agriculture & Biology